เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้การฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2563 (หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง) (สพท.)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/02/2563