วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
27/05/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมากิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2
28/04/2563 ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
07/04/2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแผน 4 ด้าน ปฏิบัติงานออนไลน์ มั่นใจให้บริการ
03/04/2563 กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด
03/04/2563 เตือนชาวสวนไม้ผลระวังภัย!! เพลี้ยแป้งทุเรียนระบาดระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง
03/04/2563 ถึง พี่น้องเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรค COVID-19 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกร และฝากความห่วงใยให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง
02/04/2563 \"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด\" จากใจ กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวน รณรงค์ \"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด\" โดย เขียนข้อความลงกระดาษ และชูป้าย พร้อมถ่ายภาพลง Facebook ส่วนตัว พร้อมเชิญชวน เกษตรกร ในเครือข่ายของท่าน ร่วมรณรงค์ ชวนคนไทย ซื้อสินค้าเกษตร อุดหนุนสินค้าเกษตร อย่างต่อเนื่อง รณรงค์คนไทย ซื้อสินค้าเกษตรไทยกันนะคะ
25/03/2563 ร่างประกาศเอกสารประกวดการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
25/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
21/04/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
17/04/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้นับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563)
14/04/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รวมจำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/04/2563 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รวมจำนวน 21 รายการ
14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กลุ่ม ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/04/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
13/04/2563 ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
13/04/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี
13/04/2563 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/04/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/04/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/04/2563 ประกาศวิจารณ์ ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ
09/04/2563 ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/04/2563 ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1 ระบบ
09/04/2563 ขอยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สพท.)
08/04/2563 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2563 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563)
03/04/2563 ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1,000 เครื่อง
31/03/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการและปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิงก่อสร้างประกอบจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/03/2563 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2563 ราคากลาง งานจ้างทำระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว (Single Sign-on)
27/03/2563 ร่างขอบเขตของงานการจ้างทำระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (login) ครั้งเดียว (Single Sign-On)
27/03/2563 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2563 ประกาศวิจารณ์รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2563 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2563 ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 20 เรื่อง ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563 (สพท.)
25/03/2563 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2563 ประกาศราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1,000 เครื่อง
24/03/2563 ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1000 เครื่อง
20/03/2563 ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมแอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 20 เรื่อง ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
20/03/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสารคดีความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ จำนวน 30 เรื่อง (สพท.)
17/03/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กลุ่ม ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การแก้ไข และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากการเผาภาคการเกษตร
10/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/03/2563 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การแก้ไข และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กจากภาคเกษตร
05/03/2563 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
25/02/2563 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/02/2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ปี 2563
20/02/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 46 รายการ
19/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืช พันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จานวน 9 รายการ
19/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ จำนวน 1 รายการ
19/02/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จานวน 6 รายการ
19/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน 9 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ จำนวน 1 รายการ
14/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้การฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2563 (หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง) (สพท.)
13/02/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/02/2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานเกษตราสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สพท.)
04/02/2563 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือน
04/02/2563 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 6 เดือน
31/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๒) (เพิ่มเติม)(สพท.)
30/01/2563 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒
27/01/2563 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
22/01/2563 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
22/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กตน.)
15/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๒)
06/01/2563 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
10/06/2565 ขอส่งรายงานสถานการณ์การค้าภาคการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนเมษายน 2565
10/06/2565 ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2565
08/06/2565 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 15.10 น.
02/06/2565 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง อัตราค่าบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
20/05/2565 ราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2565
18/04/2565 รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)
12/04/2565 กรมส่งเสริมการเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศการจำหน่ายพัสดุ จำนวน 30 รายการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565
14/03/2565 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
03/03/2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและเจรจาธุรกิจในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ อาณาจักรเนเธอร์แลนด์
15/12/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565
18/08/2564 การประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) (สพท.)
30/07/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/07/2564 เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564
30/06/2564 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565
17/06/2564 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
10/06/2564 ผลการประชุมการร่วมขยายตลาดสินค้าและบริการในต่างประเทศ
11/05/2564 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี...มีสุข : ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?
27/04/2564 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1
17/03/2564 ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2564
17/03/2564 กฎระเบียบด้านการผลิตกัญชงภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา (Establishment of a Domestic Hemp Production Program)
17/03/2564 บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา
17/03/2564 ผลการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับทูตเกษตร หัวข้อ The Food and Agriculture Climate Alliance
17/03/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ ร่วมลงขันชวนกันไปทำนา
22/01/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพิมพ์วารสารส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 เดือนต่อฉบับ รวม 5 ฉบับ ฉบับละ 2,600 เล่ม รวมทั้งสิ้น 13,000 เล่ม
12/01/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอความรู้ทางการเกษตร จำนวน 30 เรื่อง
12/01/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกิจกรรมผลิตและเผยแพร่แอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 20 เรื่อง
11/01/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 20 เรื่อง
30/12/2563 “เฉลิมชัย” ชูธงยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี 2564 พร้อมขอบคุณประชาชนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีดีเด่นและโหวตให้กระทรวงเกษตรมีผลงานอันดับ 1
08/10/2563 USDA ประเมินความมั่นคงด้านอาหารของโลกหลังวิกฤษโควิด - 19
14/07/2563 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564
14/07/2563 ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
14/07/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
03/07/2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และ การตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09/06/2563 \"ภาวะความเคลื่อนไหวทางด้านเกษตรและด้านประมง ประจำเดือนเมษายน 2563\"
09/06/2563 งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
05/06/2563 สถานการณ์การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของออสเตรเลียปี 2562
05/06/2563 \"สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2563\"
15/05/2563 รายงานประจำปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
03/04/2563 กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด
03/04/2563 ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด
19/03/2563 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้จากเมียนมา
19/03/2563 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้จากเมียนมา
17/02/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน Tea Festival & International Tea Symposium 2020
17/02/2563 application ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 X