ถาม - ตอบถาม - ตอบ


ถาม - ตอบ ถาม - ตอบ

เกษตรกร บุคคลทั่วไป

คำถาม คำถาม

2021-07-22 07:43:36ไม่สามารถเข้าใช้ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอการดำเนินการ
2021-06-11 17:05:35ต้นประยงค์รอการดำเนินการ
2021-06-11 16:53:41เชื้อแบคทีเรีย Pyricularia oryzae รอการดำเนินการ
2021-06-11 09:25:50ต้องการข้อมูลด้านผักอินทรีย์ในรอบ10-20ปีครับรอการดำเนินการ
2021-06-04 10:00:05เข้าระบบลงทะเบียนเกษตร ไม่ได้รอการดำเนินการ
2021-05-28 17:42:02วิธีการปลูกทานตะวันในปัจจุบันรอการดำเนินการ
2021-05-28 14:17:25สอบถามการเริ่มต้นทำ เกษตรกรรมรอการดำเนินการ
2021-05-25 13:26:53อะโวคาโดรอการดำเนินการ
2021-05-25 12:23:38ปอเทืองรอการดำเนินการ
2021-05-25 02:26:11ทะเบียนเกษตรกรหายรอการดำเนินการ
2021-04-11 11:45:22แบบฟอร์มภาษา Eรอการดำเนินการ
2021-04-08 10:27:27ข้อมูลการปลูกสมุนไพรในประเทศไทยรอการดำเนินการ
2021-03-18 12:48:46ลงทะเบียนรอการดำเนินการ
2021-03-02 07:23:26สมุดเล่มเขียวหาย ทำยังไงค่ะรอการดำเนินการ
2021-02-12 13:56:45การอบรมรอการดำเนินการ
2021-02-11 22:21:36โรครอการดำเนินการ
2021-02-09 10:21:09อยากได้เมล็ดพันธุ์ ผัดสวนครัวแจกฟรี รอการดำเนินการ
2021-02-08 13:42:47ติดตาม โครงการตู้เย็นข้างบ้านรอการดำเนินการ
2021-01-30 02:14:50ขึ้้นทะเบียนเกษตรกร​ปี62รอการดำเนินการ
2021-01-06 12:00:26การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์รอการดำเนินการ