ถาม - ตอบถาม - ตอบ


ถาม - ตอบ ถาม - ตอบ

เกษตรกร บุคคลทั่วไป

คำถาม คำถาม

2020-11-27 13:34:48ติดตามเงินเยียวยา นาปี ภัยแล้ง รอการดำเนินการ
2020-11-24 11:13:23การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ดินใบหมากรอการดำเนินการ
2020-11-06 10:16:16บุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกันขึ้นทะเบียนคนละอย่างกันรอการดำเนินการ
2020-11-02 23:39:10เมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งรอการดำเนินการ
2020-11-02 23:39:10เมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งรอการดำเนินการ
2020-10-25 20:40:20เมล็ดคะน้า ปูเลรอการดำเนินการ
2020-10-25 20:40:20เมล็ดคะน้า ปูเลรอการดำเนินการ
2020-09-23 08:32:04เรื่องการจับพิกัด เพื่อรับเงินเยียวยาลำไยรอการดำเนินการ
2020-09-22 11:51:11นำเข้าพันธุ์มะม่วงกับขนุนจากจีนได้หรือไม่รอการดำเนินการ
2020-09-22 11:50:59นำเข้าพันธุ์มะม่วงกับขนุนจากจีนได้หรือไม่รอการดำเนินการ
2020-06-29 22:58:55สอบถามเรื่องการใส่ปุ๋ยมะพร้าวแกงรอการดำเนินการ
2020-06-26 16:08:53เมล็ดสะเดาหวานรอการดำเนินการ
2020-06-23 08:40:47การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรปี 2563รอการดำเนินการ
2020-06-22 10:39:44การนำคุณพ่อมาลงชื่อควรทำอย่างไรรอการดำเนินการ
2020-06-17 20:14:35สอบถามเรื่องการดูแลสวนส้มโอ การบำรุงดิน และการเก็บ ฯลฯ รอการดำเนินการ
2020-06-16 14:12:47Apple ที่ได้ GAP ของประเทศไทยรอการดำเนินการ
2020-06-15 10:28:51สอบถามเกี่ยวกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ค่ะรอการดำเนินการ
2020-06-02 08:18:33หนังสือรับรองที่ดินทำกินรอการดำเนินการ
2020-05-30 09:21:56ต้องการปรับปรุงสมุดเกษตรให้เป็นปัจจุบันรอการดำเนินการ
2020-05-26 16:23:01ทดสอบรอการดำเนินการ