ถาม - ตอบถาม - ตอบ


ถาม - ตอบ ถาม - ตอบ

เกษตรกร บุคคลทั่วไป

คำถาม คำถาม

2020-01-21 10:33:42ค่าเก็บเกี่ยว ปี 62/63รอการดำเนินการ
2020-01-13 17:57:02ขึ้นทะเบียนลงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังผิดวันสามารถแก้ไขได้ไหมรอการดำเนินการ
2019-12-22 07:48:20การใช้ชอล์กกำจัดมดกับต้นยางพารารอการดำเนินการ
2019-11-22 10:33:11สอบถามเรื่องเงินส่วนต่างข้าวรอการดำเนินการ
2019-11-21 11:04:07เงินช่วยเหลือไร่ละ 500รอการดำเนินการ
2019-11-18 17:20:32รบกวนขอ\"หลักเกณฑ์กระประเมินวิสาหกิจชุมชนเพื่อการวิจัย\"รอการดำเนินการ
2019-11-18 16:02:59เงินประกันราคา กันเงินช่วยเหลือไร่ละ500รอการดำเนินการ
2019-10-28 11:28:38สมุดเกษตรกรหาย ทำอย่างไรรอการดำเนินการ
2019-10-26 14:14:40สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวหายรอการดำเนินการ
2019-10-26 14:14:36สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวหายรอการดำเนินการ
2019-10-25 22:45:45ราคาและเนื้อที่ในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้รอการดำเนินการ
2019-10-25 22:45:42ราคาและเนื้อที่ในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้รอการดำเนินการ
2019-10-25 22:45:13ราคาและเนื้อที่ในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้รอการดำเนินการ
2019-10-24 16:16:12รวงข้าวรอการดำเนินการ
2019-10-01 22:59:35รบกวนขอรายชื่อเกษตรผู้ปลูกเมล่อนโรงเรือน และเมล่อนนอกโรงเรือนรอการดำเนินการ
2019-10-01 22:58:53รบกวนขอรายชื่อเกษตรผู้ปลูกเมล่อนโรงเรือน และเมล่อนนอกโรงเรือนรอการดำเนินการ
2019-10-01 22:58:37รบกวนขอรายชื่อเกษตรผู้ปลูกเมล่อนโรงเรือน และเมล่อนนอกโรงเรือนรอการดำเนินการ
2019-09-26 14:39:41รบกวนขอข้อมูลรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมแยกเป็นรายจังหวัดทั้งประเทศ10ปีย้อนหลังค่ะรอการดำเนินการ
2019-09-26 14:39:35รบกวนขอข้อมูลรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมแยกเป็นรายจังหวัดทั้งประเทศ10ปีย้อนหลังค่ะรอการดำเนินการ
2019-09-09 13:05:46อยากได้ตัวเลขของผลผลิตมะกรูดในแต่ละปีรอการดำเนินการ