หัวข้อคำถาม : เมล็ดคะน้า ปูเล
เนื้อหา : \r\nมีคนบอกว่าปูเล ไม่มีดอก แต่มีเมล็ดคะน้าปูเลขาย\r\nรบกวนถามว่า เก็บเมล็ดจากส่วนไหน สังเกตุอย่างไรครับ น้องสาวเขาปลูกหลายต้น แต่ไม่เคยเห็นเมล็ด\r\nขอบคุณครับ