หัวข้อคำถาม : บุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกันขึ้นทะเบียนคนละอย่างกัน
เนื้อหา : แม่ขึ้นทะเบียนปศุสัตว์\r\nลูกขึ้นทะเบียนยางพารา\r\nจะได้รับความช่วยเหลือทั้งสองคนหรือไม่