หัวข้อคำถาม : เรื่องการจับพิกัด เพื่อรับเงินเยียวยาลำไย
เนื้อหา : อยากทราบว่าต้องจับพิกัดอย่างไร กรณีที่ต้องการขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เห็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องถ่ายรูปให้เห็นพิกัดคู่กับแปลงด้วย ไม่ทราบว่าต้องถ่ายอย่างไร และต้องให้พิกัดจุดที่ถ่ายรูปตรงกับพิกัดในหนังสือทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ รบกวนติดต่อกลับด้วย