หัวข้อคำถาม : การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรปี 2563
เนื้อหา : เพิ่งลงทะเบียนเกษตรกรปีที่แล้ว และได้รับเงินไร่ละ 500 มา 2 ครั้งแล้ว\r\nแต่ยังไม่มีเล่มเขียว ที่ต้องใช้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในปีนี้ ต้องทำยังไงครับ