หัวข้อคำถาม : นำเข้าพันธุ์มะม่วงกับขนุนจากจีนได้หรือไม่
เนื้อหา : อยากสอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าพันธุ์มะม่วงและขนุนจากจีน มีข้อห้ามอะไรบ้าง หรือสามารถนำเข้าได้หรือไม่ อย่างไร