หัวข้อคำถาม : ต้องการปรับปรุงสมุดเกษตรให้เป็นปัจจุบัน
เนื้อหา : หากสมุดเกษตรปรับปรุง ล่าสุด ปี 2559 และสมุดเกษตรมีรายชื่อติดอยู่ที่อยู่เก่าจะต้องทำอย่างไร