หัวข้อคำถาม : สอบถามเรื่องการดูแลสวนส้มโอ การบำรุงดิน และการเก็บ ฯลฯ
เนื้อหา : รบกวนอยากให้เกษตรมาตรวจสวนส้มโอที่ปลูกค่ะ และสอนการดูแล บำรุงดิน การเก็บและการหาแหล่งจำหน่าย