หัวข้อคำถาม : การนำคุณพ่อมาลงชื่อควรทำอย่างไร
เนื้อหา : เนื่องจากคุณพ่อ ไม่ได้อัฟเดท เกษตรกรหนูมาทำการอัฟเดท เป็นหัวหน้าครอบครัวแทน จึงอยากจะนำคุณพ่อมาใส่ชื่อด้วยจะได้ไหม คะ คุณพ่อ ขึ้นทะเบียนเกษตรปี 2559 แต่ไม่ได้อัฟเดทต่อคะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ