หัวข้อคำถาม : สอบถามเกี่ยวกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ค่ะ
เนื้อหา : สวัสดีค่ะ ขออนุญาตถามความรู้เรื่องการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ใกล้ตัวบ้านดังนี้ค่ะ\r\n- ไม่ทราบว่าควรเว้นระยะห่างจากตัวบ้านอย่างน้อยกี่เมตรจึงจะปลอดภัยคะ\r\n- หากเป็นไม้ล้อมที่นำมาลงดิน ไม่มีรากแก้ว จะมีโอกาสมีปัญหาเรื่องรากชอนไชตามมาในอนาคตหรือไม่คะ\r\n- ไม