ตอนที่ 1 กองทุนในกลุ่มเกษตรกร

2017-04-17 21:54:04

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/b-iV4975nXw

ตอนที่ 5 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยววิถีเกษตร

2017-04-17 21:52:11

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/DzvG9q4ZbkM

ตอนที่ 4 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่ SMART PRODUCT

2017-04-17 21:50:35

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/njLFrOPtPVc

ตอนที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกับหน้าที่ทางภาษีอากร

2017-04-17 21:50:30

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/wXzNnP3-QAo

ตอนที่ 1 ประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2017-04-17 21:47:48

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/QbQ2Qtfx0mw
 X