แนะนำการใช้งาน Mobile Application “DOAE Smartcheck”

2018-07-10 11:23:43

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/_n-BYaXt6lc

แนะนำการใช้งาน Mobile Application “DOAE Farmbook”

2018-07-10 11:23:35

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/ic7WRxw-l4Q

เกษตรเชิงพาณิชย์

2017-09-07 10:43:28

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/QuDGBrPRvKM

dtac smart farmer – การเกษตรเชิงพาณิชย์

2017-09-06 10:49:45

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/QuDGBrPRvKM
 X