ตอนที่ 2 เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้หลักโซนนิ่ง

2017-04-17 21:46:32

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/7KYyoatzUoo

ตอนที่ 4 เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ำ

2017-04-17 21:46:27

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/p_-lnHgDqEM

ตอนที่ 5 ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร ?

2017-04-17 21:46:17

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/L18crXBQBU0

ตอนที่ 3 เกษตรผสมผสานลดผลกระทบในการผลิต

2017-04-17 21:46:08

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/SG9dZQ7d_Dk

ตอนที่ 1 ปรับและเปลี่ยน สู่ทางเลือกใหม่

2017-04-17 21:42:58

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/JppWAzgpxfc

ตอนที่ 5 มาร่วมมือกำจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไป

2017-04-17 21:40:11

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/51cKN-BOY1E
 X