คลังความรู้-doae
info_ท่อนพันธุ์สะอาด
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
สไลด์ MOAC e-Service
สไลด์ MOAC e-Service
สไลด์ นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สไลด์ ITA 2566
สไลด์ ประกาศรายชื่อ 30 คน สำนึกรักบ้านเกิด 66
สไลด์ กฐิน 2566
สไลด์ TDA Award ขนาด 1920 x 480
สไลด์ doae virtual run #2 2023
สไลด์ NO GIFT POLICY
สไสด์ (เดือนสิงหา-ตุลาคม 66)โครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรกรตำบลต้นแบบ กิจกรรมเกาะติดชิวิตเกษตรตำบล “คน ปลูก คน”
สไลด์ คลังความรู้-doae
สไลด์ info_ท่อนพันธุ์สะอาด
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ MOAC e-Service
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ ขอเชิญชวน เกษตรแจ้งขึ้นทะเบียน
สไลด์ ONLINE SURVEY 2566
สไลด์ Indonesia Convention Exhibition(ICE)BSD City
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

และภารกิจผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024290 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024372 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024391 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024227 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพนักงานส่งเสริมการเกษตร
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
เพลงหยุดเผา

แบบประเมิน

ช่องทางตอบแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำหรับบุคคลภายนอก

DOAE Farmbook & DOAE Smartceck Downlode
Skip to content