ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6)

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content