สไลด์ อบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการ ธ.ค.65 - ส.ค.66
คลังความรู้-doae
info_ท่อนพันธุ์สะอาด
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
สไลด์ MOAC e-Service
สไลด์ MOAC e-Service
3 มิถุนา 66 ขนาด 1920 x 480
Slide NO GIFT POLICY
สไลด์ อบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการ ธ.ค.65 - ส.ค.66
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

คลังความรู้-doae
info_ท่อนพันธุ์สะอาด
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ MOAC e-Service
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ MOAC e-Service
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ ขอเชิญชวน เกษตรแจ้งขึ้นทะเบียน
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

และภารกิจผู้บริหาร

เพลงหยุดเผา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคากรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-05-2566 เลขที่โครงการ 66059521524 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-05-2566 เลขที่โครงการ 66059133033 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
31-05-2566 เลขที่โครงการ M66050026175 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
วัสดุการเกษตร โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31-05-2566 เลขที่โครงการ M66050027119 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566
31-05-2566 เลขที่โครงการ M66050027269 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด

แบบประเมิน

ช่องทางตอบแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำหรับบุคคลภายนอก

DOAE Farmbook & DOAE Smartceck Downlode
Skip to content