คลังความรู้-doae
info_คู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
สไลด์ MOAC e-Service
สไลด์ MOAC e-Service
สไสด์วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เตือนภัยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรรู้สู้ภัยพิบัติ
สไลด์ FTA
สไลด์ นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แสดงความยินดีกับนายพีรพันธ์ คอทอง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
สไลด์ ประกาศรายชื่อ 10 คน สำนึกรักบ้านเกิด 66
สไลด์ คลังความรู้-doae
สไลด์คู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ MOAC e-Service
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ ขอเชิญชวน เกษตรแจ้งขึ้นทะเบียน
สไลด์ ONLINE SURVEY 2566
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

และภารกิจผู้บริหาร

แบบรับฟังความคิดเห็น

แบบรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 เลขที่โครงการ 66129004658 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต (Tablet) ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 เลขที่โครงการ 66109284928 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP กิจกรรมย่อยยกระดับการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 เลขที่โครงการ 66129011114 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพนักงานบริการทำความสะอาด ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 เลขที่โครงการ 66129010227 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 เลขที่โครงการ 66129013041 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
เพลงหยุดเผา

แบบประเมิน

ช่องทางตอบแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำหรับบุคคลภายนอก

DOAE Farmbook & DOAE Smartceck Downlode
Skip to content