Slide Background
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

Slide Background
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

info_ท่อนพันธุ์สะอาด
Slide Background
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

Slide Background
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

และภารกิจผู้บริหาร

บริการตัวเอง

test0

เตือนการระบาดศัตรูพืช

test1

การระบาดศัตรูพืชไร่

test2

การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น

Test

การระบาดศัตรูข้าว

doae2

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและติดตามการช่วยเหลือมาตรการภาครัฐ

test0

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์   

test1

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

test2

ตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

Test

ตรวจสอบสถานะการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

doae2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-01-2566 เลขที่โครงการ 66017529967 ประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-01-2566 เลขที่โครงการ 66017542806 ประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2566 เลขที่โครงการ 66017522939 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-01-2566 เลขที่โครงการ 66017529967 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-01-2566 เลขที่โครงการ 66017542806 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด

E-Book คลังความรู้

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 306 (กันยายน – ตุลาคม 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 305 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 304 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ฉบับที่ 303 (มีนาคม – เมษายน 2565)

ลิงก์ที่น่าสนใจ

doae

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร

doae

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

doae

แจ้งเบาะแสร้องเรียนทุจริต

www.pacc.go.th หรือ call center 1206

doae