คลังความรู้-doae
คลังความรู้-doae
info_คู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
สไลด์ MOAC e-Service
Doae-nogift
LINE_ALBUM_PR TikTok _ Line_240223_3
เคอรี่ลดค่าขนส่งให้เกษตรกร
เตือนภัยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรรู้สู้ภัยพิบัติ
สไลด์ FTA
สไลด์ นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สไลด์ คลังความรู้-doae
สไลด์คู่มือบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
สไลด์ สินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกรออนไลน์
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ MOAC e-Service
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สไลด์ ขอเชิญชวน เกษตรแจ้งขึ้นทะเบียน
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

และภารกิจผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67039393524 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2567 เลขที่โครงการ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลด
จ้างเหมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน (ผลิตภัณฑ์จากลูกชก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049077456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างจัดเตรียมสถานที่ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวและผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049284577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรือนขยายพันธุ์พืช 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049284870 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด

แบบประเมิน

ช่องทางตอบแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
สำหรับบุคคลภายนอก

DOAE Farmbook & DOAE Smartceck Downlode
Skip to content