ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67039393524 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2567 เลขที่โครงการ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลด
จ้างเหมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน (ผลิตภัณฑ์จากลูกชก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049077456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างจัดเตรียมสถานที่ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวและผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049284577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรือนขยายพันธุ์พืช 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049284870 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049280775 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมการแปรรูปรูปสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049280552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049269016 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67049272146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2567 เลขที่โครงการ 67039335143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
1 2 3 4 ... 7,759
1 2
1 2
1 2
1
Skip to content