ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ด จำนวน 52 หมายเลข
28-09-2566 เลขที่โครงการ M66090025432 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการ
28-09-2566 เลขที่โครงการ M66090026389 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024290 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024372 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024391 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024227 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาพนักงานส่งเสริมการเกษตร
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024829 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090025102 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ขอความเห็นชอบจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
27-09-2566 เลขที่โครงการ M66090024434 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
1 2 3 4 ... 6,167
1 2
1
Skip to content