ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลที่อยู่

กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ 2143/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลที่อยู่

อีเมล

servicelink@doae.go.th

โทรศัพท์

โทรศัพท์

0-2579-0121 ถึง 27

โทรสาร

โทรสาร

0-2579-3018

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content