ชื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินที่ดี เพื่อลดวัชพืช
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
หน่วยงาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มวิศวกรรมเกษตร
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ หลักการไถดินที่ดี สำหรับการไถเตรียมดินครั้งแรกจะใช้ไถหัวหมู (Mouldboard Plow) เนื่องจากเป็นไถที่ออกแบบมาสำหรับการพลิกหน้าดินโดยเฉพาะ เหมาะสมสำหรับการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวและพืชไร่ เนื่องจากเป็นการไถเพื่อกำจัดวัชพืช ตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคและไข่ของศัตรูพืชใต้ดิน เป็นการไถเตรียมดินเพื่อเพิ่มความลึกของหน้าดิน

67 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

11 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content