ชนิดพืช
พริก
พร้อมจำหน่าย
50,000 ต้น
สายพันธุ์
เดือยไก่
ราคา
ต้นละ
1  บาท
รายละเอียด
ทรงพุ่มใหญ่ ผลดก สีขาวเหลืองอมส้ม ผลยาว 5 - 7 ซม. รสเผ็ดจัด กลิ่นหอม ความสูงไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว มีใบไม่น้อยกว่า 2 คู่ใบ บรรจุในถาดเพาะชำขนาดไม่เกิน 104 หลุม
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  จำนวน 3,000 ต้น
Message us
Skip to content