ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

ต้องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ติดต่อที่ไหน

– สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

 – สอบถามเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด 

– ส่วนกลาง (ตั้งอยู่ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.)          

– กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โทร 029406172

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous ต้องการข้อมูลพื้นที่การผลิตพืช แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสถิติข้อมูลการปลูกพืชย้อนหลัง ทำอย่างไร
Next แหล่งซื้อเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่น่าเชื่อถือ สามารถซื้อจากที่ไหนได้บ้าง
Table of Contents
Message us
Skip to content