โครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรกรตำบลต้นแบบ กิจกรรมเกาะติดชิวิตเกษตรตำบล “คน ปลูก คน”

ขอความร่วมมือกดติดตาม YouTube กรมส่งเสริมการเกษตร และกดถูกใจ กดติตาม Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรและแชร์โพลต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตสื่อและขยายผลเกษตรตำบลต้นแบบ บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content