ชนิดพืช
แหนแดง
พร้อมจำหน่าย
3,500 ต้น
สายพันธุ์
แหนแดงอะซอลล่า ไมโครฟิลล่า
ราคา
ต้นละ
20  บาท
รายละเอียด
แหนแดงอะซอลล่า ไมโครฟิลล่า มีไนโตรเจนเป้นองค์ประกอบสูงถึง 4.6% ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วประมาณ 3% ขยายพันธุ์ได้เร็ว สมารถนำไปใช้ลดต้นทุนปุ๋ยไนโตรเจนและธาตุอาหารชนิดอื่น เช่น โพแทสเซียม เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน หรือนำไปเป็นอาหารให้สัตว์ได้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 20 บาท
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี  จำนวน 3,500 ต้น
Message us
Skip to content