ชนิดพืช
กล้วยนาก
พร้อมจำหน่าย
250 ต้น
สายพันธุ์
ยักษ์
ราคา
ต้นละ
15  บาท
รายละเอียด
ต้นพันธุ์กล้วยนากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นของพันธุ์พืช คือ เปลือกกล้วยสีออกสีนาก คือสีอมแดงค่อนข้างคล้ำ เนื้อผลสุกมีรสชาติคล้ายกล้วยหอม อมเปรี้ยวเล็กน้อย บรรจุในถุงขนาดไม่น้อยกว่า 3x6 นิ้ว ความสูงต้นไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร
ศูนย์ขยายพันธฺ์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 250 ต้น
Message us
Skip to content