ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

เตรียมรับมือและป้องกันไฟไหม้สวนอย่างไร

การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้สวน เตรียมน้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous เกลือ ที่พบในประเทศไทย มีเกลืออะไรบ้าง
Next เหตุใดจึงไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง
Table of Contents
Message us
Skip to content