ถาม - ตอบ
Categories
< All Topics
Print

แหล่งซื้อเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่น่าเชื่อถือ สามารถซื้อจากที่ไหนได้บ้าง

       สามารถซื้อเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์พืชจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือได้ โดยอาจพิจารณาจากจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งอาจพิจารณาจากประสบการณ์ในการปลูกครั้งที่ผ่านๆ มาของเรา ว่าเมล็ดพันธุ์จากร้านที่เคยซื้อมาเมื่อนำมาปลูกแล้วมีอัตราการงอกสูงหรือไม่ ผลผลิตมีรูปร่างดี ตรงตามลักษณะที่โฆษณาไว้หรือไม่       

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของร้านค้าเมล็ดพันธุ์พืช สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง จากเว็บไซต์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย http://www.thasta.com/

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Previous ต้องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ติดต่อที่ไหน
Next ทำไมเกษตรกร จึงยังไม่ยอมหยุดเผา
Table of Contents
Message us
Skip to content