กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนพี่น้องเกษตรกรสมัครประกันสังคม ม.40 สร้างหลักประกันอนาคต พร้อมรับสิทธิประโยชน์หลากหลาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยผู้สมัครและส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่สมัครใจจ่ายสมทบ ซึ่งมี 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ไม่เกิน 15 ปี) และเสียชีวิตรับค่าทำศพ 25,000 บาท

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ไม่เกิน 15 ปี) เสียชีวิตรับค่าทำศพ 25,000 บาท และชราภาพรับบำเหน็จชราภาพ 50 บาทต่อเดือน และ

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 90 วันต่อปี) กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต) เสียชีวิตรับค่าทำศพ 50,000 บาท ชราภาพรับบำเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดือน และรับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาทต่อเดือน (คราวละไม่เกิน 2 คน)

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 นี้ สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ตามปกติ เงินสมทบที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 นี้ จะไม่ถูกตัดสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุ 15-65 ปี
3) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ ค้าขาย หรือเกษตรกร เป็นต้น
4) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39  
5) ไม่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
6) กรณีเป็นผู้พิการต้องสามารถรับรู้สิทธิได้
นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 สามารถสมัครได้ ยกเว้นขึ้นต้นด้วยเลข 00

สำหรับการสมัครสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทั่วประเทศ
ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th 
โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 
เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ที่เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

โดยมีช่องทางการชำระเงินสมทบที่สะดวกสบาย โดยสามารถหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ หรือผ่านช่องทางอื่น เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส CenPay ห้างเทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ShopeePay และเคาน์เตอร์บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 และ เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

The post กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนพี่น้องเกษตรกรสมัครประกันสังคม ม.40 สร้างหลักประกันอนาคต พร้อมรับสิทธิประโยชน์หลากหลาย appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content