กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสุขปีใหม่ 2565 พร้อมให้บริการเกษตรกรออนไลน์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวางขาย เปิดศูนย์เกษตรต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดโปรช๊อปลดราคาสินค้าเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมของขวัญพิเศษสำหรับเกษตรกรไว้ 3 ส่วน คือ ให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโปรโมชั่นสินค้าเกษตรในเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

โดยการให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วย

1) ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตร หรือ SSMAP ร่วมกับการใช้ข้อมูลตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมของระบบ Agri-Map เพื่อนำเสนอทางเลือกในการทำกิจกรรมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

2) ระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายพืชพันธุ์ดี e-Catalog ให้บริการจำหน่ายพืชพันธุ์ดีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งรวบรวมพันธุ์พืชที่ผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งพืชพันธุ์ดีได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

3) แอปพลิเคชัน Farmbook ให้บริการสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกได้ด้วยตนเอง

4) แอปพลิเคชัน “รู้ดินรู้ปุ๋ย” ให้บริการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ดิน การคำนวณต้นทุนและผลผลิต และจัดการร้านค้าของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน การสั่งจองปุ๋ยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภายใต้โครงการ One Stop Service

5) แอปพลิเคชัน “DOAE Pest Forecast” เครื่องมือในการช่วยวินิจฉัย พยากรณ์การระบาดและแจ้งเตือนเฝ้าระวัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเพื่อป้องกันการระบาดเป็นรายชนิดศัตรูพืช สำหรับพืชเศรษฐกิจหลัก 8 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว ทุเรียน และพืชผัก

6) เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งเป็นระบบ e-Catalog ที่เป็นรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป จำนวน 9 หมวด ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP, HACCP, มผช., ฮาลาล, อย. พร้อมข้อมูลช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์โดยตรงกับเกษตรกร

ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร รอต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 แห่ง คือจังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งรวบรวมไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ บอนสีและหน้าวัวพันธุ์ดี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ ไม้ผลไม้ยืนต้น และจังหวัดจันทบุรี เป็นจุดเรียนรู้ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ผักยกแคร่ และเห็ด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผึ้งครบวงจร และศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี) ที่เปิดให้เข้าเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิต คือ การเพาะเมล็ด การผลิตท่อนพันธุ์ การผลิตต้นพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมีกิจกรรมมากๆ เพื่อรับพันธุ์พืชฟรีได้ทุกศูนย์ฯ ตามเงื่อนไข รวมทั้งมีจุดจำหน่ายพืชพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ไฮตากแลนด์ จังหวัดเลย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงผึ้งโพรง จังหวัดกระบี่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ จังหวัดระยอง ถ้ำเสือโฮมสเตย์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ) จังหวัดเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสต้าสูตรโบราณ บ้านคลองกั่ว (ไร่คลองกั่วคอฟฟี่แลนด์) จังหวัดสงขลา และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

ส่วนโปรโมชั่นสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 160 รายการมาลดราคาพิเศษ หรือซื้อสินค้าที่กำหนดพร้อมรับของแถม หรือจัดส่งฟรี ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความสุขปีใหม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบความสุขต่อให้เกษตรกรตามสถานที่และช่องทางดังกล่าว

The post กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสุขปีใหม่ 2565 พร้อมให้บริการเกษตรกรออนไลน์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวางขาย เปิดศูนย์เกษตรต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดโปรช๊อปลดราคาสินค้าเกษตร appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
Skip to content