สตรอว์เบอร์รี พระราชทาน 80

02 เมษายน 2564

E-Catalog

ชนิดพืช

สตรอว์เบอร์รี

พร้อมจำหน่าย

50,000 ต้น

สายพันธุ์

พระราชทาน 80

อยู่ระหว่างผลิต

70,000 ต้น

ราคา

ต้นละ

3

บาท

รายละเอียด

ต้นไหล (G3,G4) มีใบไม่น้อยกว่า 3 ใบ บรรจุในถาดเพาะชำขนาด 72 หลุม หรือในถุงเพาะชำขนาด 2×4 นิ้ว

จำนวน 50,000 ต้น

Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content