กสก. ประชุมร่วมกับผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าโลตัสและสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตร ประเภทพืชผักและพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมร่วมกับผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าโลตัสและสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตร ประเภทพืชผักและพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

The post กสก. ประชุมร่วมกับผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าโลตัสและสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันหาข้อตกลงในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตร ประเภทพืชผักและพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content