รธส.กสก. ร่วมรับฟังการมอบนโยบายผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร และนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟังการมอบนโยบายผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

The post รธส.กสก. ร่วมรับฟังการมอบนโยบายผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON