รธส.สผ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช ครั้ง 1/2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช ครั้ง 1/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช

The post รธส.สผ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช ครั้ง 1/2566 appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON