รองอธิบดี กสก. ร่วมการแถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการแถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

The post รองอธิบดี กสก. ร่วมการแถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON