รองอธิบดี กสก. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนางกันตวรรณ ตันเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา พิจารณาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงระบาดในยางพารา เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

The post รองอธิบดี กสก. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร.

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Skip to content