ก่อนซื้อทุเรียนมารับประทาน มีวิธีการสังเกตอย่างไร« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on พฤษภาคม 24, 2023 4:21 pm

1. ก้านผล ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น สากมือ ก้านผลบริเวณปากปลิงจะบวมโตเห็นรอยต่อชัดเจน

2. หนาม ปลายหนามแห้ง มีสีน้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย ร่องหนามห่าง เมื่อบีบหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง

3. รอยแยกระหว่างพู ผลทุเรียนที่แก่จัดจะสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้อย่างชัดเจน ยกเว้น บางพันธุ์ที่พูปรากฏไม่เด่นชัดเช่น พันธุ์ก้านยาว

4. การชิมปลิง ผลทุเรียนแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใส ซึ่งไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อน และเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน

5. เคาะเปลือกหรือกรีดหนาม เมื่อเคาะเปลือกผลทุเรียนที่แก่จัดจะมีเสียงดังหลวมๆ เสียงหนักหรือเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของต้นทุเรียน

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On พฤษภาคม 24, 2023 4:22 pm