ขอข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ย« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 30, 2024 11:50 pm

สามารถเข้าดูข้อมูลตามลิงก์นี้นะคะ :
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยวัสดุจากพืชผักและผลไม้ https://esc.doae.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ.pdf

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สะอาดปลอดภัย https://esc.doae.go.th/การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สะอ/

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ https://esc.doae.go.th/การจัดการดินและปุ๋ย/

การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา https://esc.doae.go.th/13-การผลิตปุ๋ยหมักจากผัก/

การจัดการดินและปุ๋ยในพืชผัก https://esc.doae.go.th/การจัดการดินและปุ๋ยในพ/

การปรับปรุงบำรุงดินในภาวะปุ๋ยแพง https://esc.doae.go.th/การปรับปรุงบำรุงดินในภ/

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 30, 2024 11:52 pm