ขอทราบข้อกำหนดเพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 31, 2024 12:45 am

สามารถเข้าดูข้อมูลตามลิงก์นี้นะคะ :

ข้อกำหนด 8 ประการ เพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช https://bit.ly/3v1nm0q

GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2564) https://esc.doae.go.th/gap-พืชอาหาร-มกษ-9001-2564/

คู่มือการพิจารณาพื้นที่ที่ขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP Organic ปี 2566 https://esc.doae.go.th/คู่มือการพิจารณาพื้นที/

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 31, 2024 12:46 am