ต้องการผลิตปุ๋ยหมัก มีวิธีการผลิตอย่างไร« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 22, 2023 4:27 pm

มีตัวอย่างการผลิตปุ๋ยหมักจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยหากต้องการผลิตปุ๋ยหมักปริมาณ 1 ตัน จะต้องเตรียมส่วนผสม ดังนี้ 1. เศษพืช ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม 2. มูลสัตว์ ปริมาณ 200 กิโลกรัม 3. ปุ๋ยไนโตรเจน ประมาณ 2 กิโลกรัม 3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง หรือ 100 กรัม วิธีกองปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยหมัก 1 ตัน มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร การกองมี 2 วิธี วัสดุที่มีขนาดเล็กคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันแล้วกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วัสดุที่มีชิ้นส่วนยาวให้กองเป็นชั้นๆ 3-4 ชั้น แบ่งส่วนผสมที่กองออกเป็น 3-4 ส่วน ตามจำนวนชั้นที่กอง 1. การกองชั้นแรกนำวัสดุที่แบ่งไว้ส่วนที่หนึ่งกองเป็นชั้น มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 30-40 เซนติเมตร ย่ำให้แน่นและรดน้ำให้ชุ่ม 2. นำมูลสัตว์หรือขยะสดจากครัวเรือนโรยที่ผิวหน้าเศษพืช 3. โรยปุ๋ยไนโตรเจนทับบนชั้นของมูลสัตว์ ในกรณีทำปุ๋ยหมักเศษพืช 4. ราดสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ให้ทั่วกอง 5. หลังจากนั้นนำเศษพืชมากองทับเพื่อทำขั้นต่อไป ปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรก ทำเช่นนี้อีก 2-3 ชั้น ชั้นบนสุดของกองปุ๋ยปิดทับด้วยเศษพืชเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น การเตรียมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในน้ำ 20 ลิตร คนนาน 5-10 นาที เพื่อกระตุ้นจุลินทรีย์ออกจากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมย่อยสลาย การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก 1. รดน้ำรักษาความชื้นในกองปุ๋ยหมักให้กองปุ๋ยชุ่มอยู่เสมอ มีความชื้น 50-60 เปอร์เซ็นต์ 2. การกลับกองปุ๋ยหมัก ควรกลับกองปุ๋ย 7-10 วันต่อครั้ง เพื่อเป็นการระบายอากาศ เพิ่มออกซิเจน และช่วยให้วัสดุคลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. เก็บรักษากองปุ๋ยหมักที่เสร็จแล้วไว้ในโรงเรือนหลบแดด หลักการพิจารณาปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้แล้ว 1. สีของวัสดุเศษพืช มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ 2. ลักษณะของวัสดุเศษพืช มีลักษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ย ขาดออกจากกันง่าย 3. กลิ่นของปุ๋ยหมักจะไม่มีกลิ่นเหม็น 4. ความร้อนในกองปุ๋ย อุณหภูมิภายในและภายนอกกองปุ๋ยใกล้เคียงกัน 5. สังเกตเห็นการเจริญของพืชบนกองปุ๋ยหมัก 6. ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับหรือต่ำกว่า 20:1 ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 23, 2023 4:29 pm