วิธียืดอายุมะม่วง ให้อยู่ในสภาพสดได้นานขึ้น ระหว่างรอจำหน่าย มีวิธีใดบ้าง« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 22, 2023 4:21 pm

การเก็บเกี่ยวผลสด – ควรคัดผลที่มีตำหนิจากโรค หรือมีแผลออก – ตัดขั้วมะม่วงให้มีความยาวเหลือไม่เกิน 1 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำยางไหลออกจากผลให้หมด ด้วยการคว่ำผลลงบนตะแกรงที่รองไหล่ผลด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้มะม่วงช้ำ – ล้างมะม่วงด้วยน้ำสะอาดที่ไหลหรือมีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง – ผึ่งน้ำที่เกาะบนผิวมะม่วงจนแห้ง – คัดขนาดผลและระดับคุณภาพ – บรรจุลงภาชนะ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเก็บรักษา ขนส่ง หรือจำหน่าย วิธียืดอายุมะม่วงให้สด ระหว่างรอจำหน่าย 1) การห่อผล เพื่อลดการคายน้ำ ลดการกระแทกและการเสียดสี โดยใช้โฟมตาข่าย ใช้กระดาษห่อ หรือพลาสติกรูพรุนขนาดเล็กเพื่อลดการคายน้ำ 2) การลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อชะลอการหายใจและการคายน้ำ ในตู้เก็บรักษาที่อุณภูมิระหว่าง 13-15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95% โดย โดยค่อยๆลดอุณหภูมิลงเป็นช่วงๆ หรือเป็นระยะ และหลีกเลี่ยงอุณภูมิต่ำกว่า 13 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้มะม่วงมีสีคล้ำ น่วม ฉ่ำน้ำ 3) การเคลือบผิว เพื่อให้ผวเงางาม ลดการคายน้ำ โดยใช้สารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และม่มีผลเสียต่อคุณภาพมะม่วง เช่น สารที่มีส่วนประกอบของไขคาร์นูบา ไขมันจากพืชหรือสัตว์ 4) การใช้สารยับยั้งการสังเคราะห์เอธีลีน เพื่อยืดอายุ ชะลอการสุด เช่น สารไดอะไซเพนทาไดอีน (DACP) 5) การบ่มสุก เพื่อให้การสุกของมะม่วงสม่ำเสมอพร้อมสำหรับการบริโภค เช่น รมด้วยแก๊สเอทธีลีน หรือจุ่มในสารละลายเอทธีฟอน ตามหลักและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง *** สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ถึงจะเก็บผลแก่จัด แต่หลังจากบ่มถ่านแก๊ส 2 คืน รสชาติจะยังเปรี่ยม จึงต้องรอการสุกอีก 1-2 วัน มะม่วงจึงมีรสหวานจัด***

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 22, 2023 4:24 pm