สอบถามการขอรับการตรวจคุณภาพข้าวได้อย่างไรบ้างคะ« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 1, 2024 2:29 pm

เข้าดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นี้นะคะ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โทรศัพท์ : 02-561-2174 https://dric.ricethailand.go.th/category.php?type=1084

เฟซบุ๊กของกรมการข้าวค่ะ https://www.facebook.com/AllRICEMedia

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 1, 2024 2:30 pm