สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และทำอย่างไร« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 23, 2023 7:46 am

ประเทศไทยได้เปรียบในแง่ภูมิศาสตร์ ที่สามารถปลูกพืชคุณภาพได้แบบที่ประเทศอื่นไม่สามารถปลูกได้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นระบบการันตีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากหลายพื้นที่ทั่วโลก มีกฏหมายให้ความคุ้มครองเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า คุ้มครองชื่อของสินค้าให้เป็นสิทธิ์เฉพาะของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน เป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้แก่ชุมชน ที่สำคัญยังสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งและคุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซื้อ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนการจดทะเบียนในระดับต่างประเทศ
“GI จึงเปรียบเสมือนเป็น “แบรนด์” ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้า”
กรมส่งเสริมการเกษตร ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการยกระดับ เพิ่มมูลค่า และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรบนเป้าหมายเดียวกัน

สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียน GI ได้
- สินค้าเกษตร
- สินค้าหัตถกรรม
- สินค้าอุตสาหกรรม (สินค้าเกษตรแปรรูป)
** สินค้าที่นำมาขึ้นทะเบียนจะต้องไม่เป็นชื่อสาสมัญ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือนโยบายแห่งรัฐ**

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
- สามารถนำตราสัญลักษณ์ GI ไทย ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด
- จำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น
- สามารถยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
- มีสิทธิภิเศษ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดยกรมทรัย์สินทางปัญญา และกระทรวงพาณิชย์
“การขึ้นทะเบียนสินค้า GI เกิดประโยชน์กับทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยในแง่ผู้ผลิต สินค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครอง คนในท้องถิ่นอื่นที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกัน เอาชื่อ GI ไปใช้โปรโมตสินค้าตนเองไม่ได้ เพราะจะเป็นการละเมิด และมีโทษตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546”

ช่องทางการติดต่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
- ส่งไปรษณีย์กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทัพย์สินทางปัญญา 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 23, 2023 4:48 pm