สอบถามองค์ความรู้เรื่องข้าว« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 1, 2024 2:10 pm

การปลูกและดูแลรักษาข้าว https://esc.doae.go.th/การปลูกและดูแลรักษาข้า/

โรค-แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด https://esc.doae.go.th/โรค-แมลงศัตรูข้าว/

ลิงก์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว เพิ่มเติม https://www.ricethailand.go.th/rkb3/

หรือสอบถามสำนักงานเกษตรในพื้นที่ของท่านค่ะ

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 1, 2024 2:11 pm