สอบถามอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 30, 2024 11:42 pm

เข้าดูข้อมูลตามลิงก์นี้นะคะ :
อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาตุธาตุอาหาร https://esc.doae.go.th/ขาดธาตุอาหาร/

การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากธาตุอาหาร https://esc.doae.go.th/ธาตุอาหาร/

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 30, 2024 11:43 pm