ชื่อเรื่อง กล้วยไม้รองเท้านารี
ชื่อโครงการกิจกรรม ขยายพันธุ์
ประเภทสื่อ โปสเตอร์
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ ไม้ผล
หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
กลุ่ม/ฝ่าย กองขยายพันธุ์พืช
วันที่สร้างสื่อ 30-06-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 30-06-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 หน้า
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกล้วยไม้รองเท้านารี

135 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

39 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content