Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ชื่อเรื่อง การจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2566
ประเภทสื่อ แผ่นพับ
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ พืชหัว (มันสำปะหลัง มันแกว แห้ว ฯลฯ)
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
กลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
วันที่สร้างสื่อ 08-02-2566
วันที่สื่อหมดอายุ 09-03-2568
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2566
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ แปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด หมายถึง แปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังที่มีการป้องกันกำจัดสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดโรคตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว คัดเลือกต้นพันธุ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและไม่มีรายงานการระบาดของโรค มีการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

823 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

194 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content