ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้พาราฟิล์มในการเปลี่ยนยอด
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
หน่วยงาน กองขยายพันธุ์พืช
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ พาราฟิลม์ ทำมาจากส่วนผสมของ Polyolefins และ Paraffin Waxes มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้นกับสิ่งแวดล้อมได้ดี และมีการย่อยสลายในธรรมชาติ ได้อย่างรวดเร็ว นิยมใช้เป็นวัสดุสำหรับการปิดผนึกอุปกรณ์ ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีดังกล่าว จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตร ในขั้นตอนการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีได้เป็นอย่างดี ทำให้การเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

180 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

7 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content