ชื่อเรื่อง การผลิตต้นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้โดยวิธีการเสียบข้าง
ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
ประเภทสื่อ แอนิเมชัน
ผู้จัดทำ
หมวดหมู่ ไม้ผล
หน่วยงาน กองขยายพันธุ์พืช
กลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช
วันที่สร้างสื่อ 22-07-2565
วันที่สื่อหมดอายุ 22-08-2567
ปีที่พิมพ์/ผลิต 2563
พิมพ์ครั้งที่
จำนวน 1 เรื่อง
ISBN
บทนำ/รายละเอียดโดยย่อ มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นพันธุ์ที่ออกดอกง่าย ให้ผลผลิตนอกฤดูได้ดี และนิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศ มะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมี 2 ชนิด คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ทั้งนี้ การผลิตเพื่อส่งออกต้องทำอย่างปราณีต สีผิวต้องสม่ำเสมอ มีการใช้วิธีการจัดการสวนแบบผสมผสาน

519 ครั้ง

จำนวนการเข้าชม

7 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด
Message us
Skip to content